18 mai, 2007

Visuelt-skribling

Her er skisser/skribling fra forrige ukes Visuelt-seminar:

07 mai, 2007

Ada sover